Režeme vektor (krivky)

Ako si pripraviť grafiku pre rezací ploter ?

Takže pri rezaní na rezaciom plotri si treba uvedomiť jednu dôležitú vec. Základ rezacieho plotra tvorí hlava, na ktorej je umiestnený držiak s nožom. (poznáme rôzne nože, kedy a ktorý nôž použiť si povieme  v inom článku, nechcem teraz viac zachádzať do detailov). Na obrázku nižšie môžete vidieť detail rezacieho plotra.

Rezací ploter detail

Keďže základ ako sme si povedali tvorí nôž, tak do stroja musíme poslať súbor (poviem to laicky), ktorý povie stoju kadiaľ sa ma pohybovať nôž (určujeme dráhy noža).

Náš finálny súbor musí byť v krivkách. Rezací ploter nevie vyrezať fotografiu *jpg,* jpeg ,*png... Rozdiel medzi krivkou (vektor) a rástrom (fotografiou si môžete prečítať tu: 

krivka vs raster

Na obrázku vyššie v drôtenom náhľade,  môžete vidieť vľavo krivku ( to znamená, že rezací nôž bude kopírovať čierne linky -dráhy noža) a raster (fotografia, neobsahuje dráhy noža).

Grafiku v krivkách si môžeme pripraviť v nejakom vektorovom programe ako Illustrator, CorelDraw, AutoCAD a pod. Ak máme grafiku pripravenú môžeme si ju skontrolovať cez drôtený model (kontrolu grafiky a nastavenie rezacieho plotra si preberieme v iných článkoch). Ak je všetko v poriadku úlohu odošleme cez softvér rezacieho plotra (cutting master, signmaster, signcut...) do stroja. Stroj náš rezací ploter začne podľa naších kriviek vyrezať tvary, čísla, písmena do podkladového materiálu.

Comments (0)

No comments at this moment