Print and Cut (tlač s orezom)

Ak chceme dostať  farebný obrázok alebo fotografiu na textil,tak jednou z možností je nažehľovacia fólia určená pre tlač. V eshope ju môžete nájsť tu. Fólia je vhodná pre pre solventné/ecosolventné alebo latexové tlačiarne.  

Tento článok bude pozostávať z dvoch častí a to:

  • grafická príprava
  • nažehlovanie

1. Grafická príprava:

Pri grafickej príprave je dôležite rozdeliť úlohy na: 

  • tlačovú (grafiku ktorú budeme tlačiť, ktorú chceme dostať na textil- nemusí byť vektor)
  • orezovú (linka, po ktorej orežeme náš vysledný tvar- musí byť vektor)
  • orezové značky (vďaka ním rezaví ploter zosúladí tlač a orez)

Tlač s orezom

Na obrázku vyššie môžete vidieť hlavu Homera (jpeg-raster pri tlači nemusia byť krivky) - to chceme mať na textile. A orezovú červenú linku* (krivka - vo vrstve orez), ktorá oreže nadbytočnú časť fólie.

*Dôležité: orezovú linku netlačíme!

A poslednú časť (vrstvu) tvoria orezové značky(registration marks), vďaka ním vie rezací ploter načítať polohu (kde sa nachádza tlač) a zosúladiť orez s tlačou. Toľko v rýchlosti a stručne k príprave grafiky.

2. Nažehľovanie

Ak máme vytlačený a orezaný obrázok , ktorý chceme dostať na textil (samozrejme môže pozostávať z viacerých tvarov, jednotlivých písmena a podobne), na prenos obrazu z podkladovej fólie budeme potrebovať prenášaciu fóliu. Tú takisto nájdete v našom eshope tu. Odporúčam na uhladenie prenášaciej fólie zakúpiť plastovú stierku s filcom. Nájdete na našom eshope TU:

* V krátkosti prenášacia fólia je lepivý priehľadný film, ktorý ma za účel preniesť našu vytlačenú a orezanú grafiku v celku na potláčaný textil.

tlač s orezom

Na obrázku vyššie môžete vidieť vytlačený a vyčistený obrázok od nadbytočnej fólie.  Aby nedošlo k pokrčeniu prípadne roztrhnutiu výtlačku, potrebujeme na náš obrázok aplikovať lepivú prenášaciu fóliu. Po odlepení prenašaciej fólie, obrázok (výtlačok) ostáva na prenášiacej fólií, ktorú umiestníme na textil. Následne textil s obrázkom a prenášaciou fóliou putuje do nažehľovacieho lisu.

Nažehľuje sa pri určitom tlaku, teplote a čase. Prenášacia fólia sa po 7sekudnách za tepla strháva dole a na textile zostáva náš obrázok (výtlačok).

Comments (0)

No comments at this moment