Ako pripraviť grafiku pre rezací ploter.

Ak chceme niečo vyrezať na rezaciom plotri, musíme si to prichystať vo vektoroch teda krivkách. Nato nám slúžia vektorové programy ako Illustrator, CorelDraw, AutoCAD a pod.V tomto článku si ukážeme návod ako správne prichystať grafiku na rezací ploter. Takisto spomeniem zopár rád, tipov a naopak načo si dať pozor.

  • Naučte sa používať drôtený model.

Je to dobrá a určite základná pomôcka na odkontrolovanie Vašej grafiky. Na príklade nižšie Vám ukážem prečo. 

Na obrázku vyššie je text v krivkách (vľavo), teda pripravený na rezanie, na prvý pohľad nenasvedčuje nič tomu, že je niečo v neporiadku. Vpravo drôtený model (ten istý text), ale môžeme vidieť, že jednotlivé písmená sa prekrývajú. Čo sa teda stane ? Rezací ploter bude jednotlivé písmená prerezávať.  A to nás vedie ku kroku číslo 2.

  • Zlúčenie objektov

Aby sme predišli k prerezávaniu jednotlivých písmen alebo objektov, potrebujeme jednotlive časti zlúčiť. Nato nám slúži funkcia zlúčiť (sloučiť) viď nižšie.

Funkcia zlúčiť

Ako ju použiť a čo sa stane? Jednotlivé objekty, ktoré chceme zlúčiť je potrebné si ich označiť (podržať tlačidlo SHIFT) a následne kliknúť na ikonu zlúčiť. Čo sa stane? Jednotlivé objekty, písmená sa spoja do jednej krivky s jedným obrysom a výplňou (nieje pre nás dôležitá). Na príklade nižšie to môžete vidieť (zlúčené objekty vpravo).

zlúčenie objektov

  • Duplicita (stáva sa to často, v konečnom dôsledku to nie je katastrofa ale treba si nato dávať pozor)

Čo znamená duplicita? Keď je jeden objekt nakopírovaný viackrát na sebe. Na kontrolu tu veľmi nepomôže ani drôtený model. Ako môžete vidieť na obrázku nižšie, použili sme správcu súbor a jednotlivé položky (krivky sme nazvali). Môžete si všimnúť, že celý objekt je nakopírovaný (navrstvený) v troch vrstvách. Čo sa stane ? Pokiaľ si to nevšimnete nič sa nedeje, rezací ploter to prebehne po tom istom mieste 3 krát (niekedy to vie narobiť problémy, keď rezací ploter prereže aj podkladovú vrstvu)

Duplicita

  • Nezabudnúť zrkadlovo!

Pri rezaní nažehľovacích fóliií netreba zabudnúť celú grafiku otočiť zrkadlovo. Samozrejme rezacie plotre majú svoj vlastný software, kde sa to dá dodatočné nastaviť, ale niektoré programy to nastavenie držia aj po ukončení úlohy. Môžu nastať zmätky, keď začnete rezať napr. samolepiacu fóliu, (ktorú vo väčšine prípadov nepotrebujete zrkadlovo) je potrebné túto funkciu zasa vypnúť. Preto odporúčam zrkadlenie nastavovať manuálne.

Comments (0)

No comments at this moment